Welkom op mijn website

Hallo, ik ben Rens Raemakers. Tweede Kamerlid voor D66. Mijn portefeuille is: Jeugdzorg, GGZ, Beschermd wonen/Maatschappelijke opvang en Maatschappelijke diensttijd.
Meer over mij

Vaccinatiewet

Mijn initiatiefwet regelt dat kinderdagverblijven niet-gevaccineerde kinderen mogen weigeren. Zo kunnen ouders hun kinderen beter beschermen tegen gevaarlijke ziektes als de mazelen. Die ziekte is met name gevaarlijk voor kinderen onder de 14 maanden, die nog niet gevaccineerd kunnen worden. Maar zij kunnen op de opvang wel ziek raken door oudere niet-gevaccineerde kinderen.


Jeugdzorg

Na jaren van bezuinigen gaat er deze kabinetsperiode gelukkig 1 miljard euro extra (verspreid over 3 jaar) naar de jeugdzorg. Daarnaast is afgesproken dat er eind 2020 nieuw onderzoek komt naar hoeveel geld op de lange termijn nodig is, en er wordt afgesproken dat de jeugdzorg inhoudelijk moet verbeteren. Voor veel kwetsbare jongeren in de jeugdzorg is dat erg belangrijk.


Kindervragenuur

In 2018 mogen voor het eerst 150 kinderen van groep 7 en 8 in de Tweede Kamer hun vragen stellen aan de ministers. Ook minister-president Mark Rutte is erbij. Het voorstel voor het Kindervragenuur heb ik ingediend om kinderen meer inspraak te geven. Zo worden kinderen vroeg bij de politiek betrokken. Het Kindervragenuur laat zien dat de jonge kinderen zeer originele vragen stellen.


Studietoeslag

Mijn voorstel regelt dat alle studenten die niet kunnen werken naast hun studie, minimaal 300 euro studietoeslag per maand ontvangen. Tot dat moment verschilde de toeslag voor studenten sterk per gemeente: in de ene gemeente kreeg je maar 40 euro en in de andere 150 euro. Door het voorstel wordt het minimumbedrag overal gelijk en weten deze studenten waar ze aan toe zijn.

9699
Kiezers in 2021 bedankt!