Hallo, ik ben Rens Raemakers, 29 jaar en afkomstig uit het Limburgse Leudal. Van jongs af aan ben ik al een ‘politiek dier’: altijd en overal met politiek bezig.

Rens

Jeugd


Basisschool


18 jaar


Nu


Tweede Kamerlid voor D66

Sinds de verkiezingen van maart 2017 ben ik Kamerlid voor D66.

Mijn portefeuille is: Medische Zorg, Geneesmiddelen, Jeugdzorg, Justitiële Jeugd en ”Vaccineren in de Kinderopvang”. Ook heb ik me eerder deze Kamerperiode beziggehouden met de portefeuilles Armoede en Schulden, Participatiewet, Kinderopvang en Arbeidsomstandigheden.

Hiervoor was ik onder meer fractievoorzitter voor D66 in Leudal, bestuurslid voor D66 in Limburg en medewerker bij de Gemeente Brunssum. Ik studeerde Bestuurskunde en Nederlands Recht.

Lees hier meer over mijn vorige functies, opleidingen en hobby’s:


Maart 2014 – maart 2017
Fractievoorzitter D66 Leudal

Binnen de D66-fractie in de gemeenteraad van Leudal fungeerde ik sinds maart 2014 als fractievoorzitter. Ik zat twee jaar in de commissie Sociaal en een jaar in de commissie Fysiek. D66 voerde in Leudal kritisch en constructief oppositie, maar we waren ook scherp op fouten van het college. Door ons onderzoek en doorvragen, viel het college in februari 2016.

Juni 2016 – december 2016
Juridisch medewerker bij Gemeente Brunssum

Sinds juni 2016 was ik via Maandag Maastricht tijdelijk ingehuurd als parttime juridisch medewerker vergunningen bij de Gemeente Brunssum. De werkzaamheden omvatten vooral het juridisch toetsen van ingekomen omgevingsvergunningen aan het bestemmingsplan, al dan niet in overleg met collega’s (bouw, stedenbouw, milieu, geluid en beleid).

Politieke functies

Mei 2015 – november 2016
Bestuurslid D66 Limburg

Sinds mei 2015 was ik als bestuurslid verantwoordelijk voor de portefeuille permanente campagne. Zo onderhield ik de sociale media kanalen en website van de partij. Vanaf januari 2016 beheerde ik ook het secretariaat (eerst als ad interim; vanaf maart vast). Binnen het Regiobestuur was ik contactpersoon voor de afdelingen ‘Land van Weert’ en ‘Noordelijk Limburg’.

September 2013 – maart 2014
Lijsttrekker D66 Leudal

Bij de verkiezingen van maart 2014 deed D66 voor het eerst mee in de plattelandsgemeente Leudal. Onze campagne was dan ook gericht op 'vernieuwing en verjonging'. In de gemeente behaalde D66 8,9% van de stemmen; in mijn woonplaats Neer 28,0%. De uitslag was goed voor ruim 2 zetels op een totaal van 25 (17 voor lokale partijen, 5 voor CDA, 1 VVD).

Opleidingen

September 2014 – augustus 2015
Master Nederlands Recht

Accent Staats-en Bestuursrecht aan Maastricht University; cum laude behaald. In mijn master staats-en bestuursrecht heb ik mij nader gespecialiseerd in het omgevingsrecht, Europees recht en het grensvlak tussen bestuursrecht en privaatrecht. De masterthesis schreef ik over het recht op publieke informatie en over mogelijke vervanging van de Wet openbaarheid van bestuur.

September 2011 – augustus 2014
Bachelor Bestuurskunde

Bachelor Bestuurskunde aan Tilburg University; cum laude behaald. Tijdens mijn opleiding Bestuurskunde, heb ik ook diverse extra vakken Rechtsgeleerdheid gevolgd, zowel in privaatrecht, als in straf(proces)recht en staatsrecht. Daarnaast ben ik in het kader van bestuursfuncties actief geweest bij Debatclub T.D.V. Cicero en voor juridisch faculteitsblad SecJure.

Hobby’s

  • Scheidsrechter bij RKSVN te Neer (voetbal)
  • Lid vriendengroep ‘VC Eine Pot Naat’
  • Hardlopen, fietsen, lezen, schrijven, reizen