D66 zet zich in voor betere jeugdhulp

Jort RaemakersNieuws uit de Tweede Kamer

Tweede Kamerlid Rens Raemakers heeft zich de afgelopen week weer ingezet voor de rechten van jongeren. Twee voorstellen van hem voor betere jeugdhulp zijn dinsdag aangenomen.

Brandbrief teveel jongeren in gesloten instellingen

Maar liefst 500 jeugdrechtadvocaten hadden een brandbrief geschreven aan de minister. Zij constateren dat jongeren langer dan strikt noodzakelijk in instellingen voor gesloten jeugdhulp verblijven, omdat passende jeugdhulp ontbreekt. Dit was reden voor Raemakers om een debat met minister Hugo de Jonge (VWS) aan te vragen. Een ‘teveel aan jeugdhulp’ is in de Kamer nog een taboe en de politiek verplaatst zich onvoldoende in het perspectief van deze jongeren, was zijn pleidooi. Deze jongeren verdienen beter passende jeugdhulp, of dat nou in een specifieke behandeling in een instelling voor jeugd-GGZ of een behandeling thuis is. Een verblijf in een gesloten jeugdzorginstelling is lang niet altijd nodig en kan ingrijpend zijn vanwege de beperkingen waar je je als jongere aan moet houden.

Kleinschalige gezinsgerichte woningen als alternatief

De Tweede Kamer heeft ingestemd met twee voorstellen van D66 om hier wat aan te doen. Allereerst zal de minister nadrukkelijk onderzoek doen naar gemeenten, waar deze passende jeugdhulp uitblijft. Deze gemeenten worden actief aangespoord maatregelen te nemen en er wordt 200 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor gemeenten met financiële tekorten. Daarnaast moet er gewerkt aan minder plaatsingen voor gesloten jeugdhulp. De Kamer steunde het voorstel van D66 om met spoed de mogelijkheid van kleinschalige, gezinsgerichte voorzieningen als alternatief te onderzoeken. Deze voorzieningen bieden een hoger veiligheidsniveau dan reguliere jeugdhulp, maar zijn voor de jongere zelf juist minder ingrijpend. Belangrijk is dat ook in het voorstel staat dat de mening van jongeren bij het uitwerken van dit alternatieve instrument gehoord moet worden.